תיקון דו”חות בהליך גילוי מרצון

רשות המסים הגבירה בשנים האחרונות את עבודתה מול גורמי חוץ במדינות זרות לאיתור נישומים שביצעו עבירת מס בכך שלא דיווחו ולא שילמו מס על מלוא הכנסותיהם. אדם שנתפס צפוי לעמוד בפני הליך פלילי שצופן בחובו הרשעה פלילית כמו גם מאסר בפועל לתקופות ממושכות. כחלק מהגברת האכיפה...

האחריות הפלילית על הנישום בתכנוני מס אגרסיביים

כללירשות המסים מגדירה את הגבולות הלגיטימיים של מרחב תכנון המס אשר מעבר להם יטופל התכנון כמעשה פלילי.הטעם לכך – חלק ניכר מתכנוני המס אינו מבוסס על ההצלחה מול פקיד השומה או בבית המשפט אלא על הסתרתם ואי גילויים בדו”חות תוך תקווה שיתקבלו במסגרת ההתיישנות הכללית של...

חידוש נוהל “גילוי מרצון” אנונימי ומסלול “ירוק”

ביום 7/9/14 פרסמה רשות המיסים הוראת שעה להגשת בקשות לגילוי מרצון. הוראה זו מהווה חלק נוסף במאמצים הרבים שמשקיעה רשות המיסים לאיתור הון בלתי מדווח .במקביל רשות המיסים פועלת להחלפת מידע עם מדינות שונות אם במסגרת חתימתה על הסכם ה-FATCA מול ארה”ב , ואם במסגרת...

גילוי מרצון

הכשרת כספים ונכסים שלא דווחו לרשות המס בהליך גילוי מרצון אנונימי משרד האוצר הודיע בהודעה דרמטית למדינות ה-OECD כי ישראל תאמץ את הנוהל של חילופי מידע אוטומטיים אודות חשבונות פיננסיים לצורכי מס עד תום 2018. הודעה דרמטית זו מצטרפת לשורה של הליכים שביצעה רשות המיסים...

גילוי מרצון בעקבות חשיפת הונאת מס בבנק HSBC

לאחרונה פורסם בכלי התקשורת ובערוצי החדשות על התנהלות סניף בנק HSBC בג’נבה שסייע להונאות מס בשיתוף פעולה עם חלק מהלקוחות בהסתרת חשבונות בלתי מוצהרים לרשויות המס של מלכים, סוחרי נשק, יהלומנים, זמרי רוק ועוד. בשנים האחרונות פועלות רשויות ברחבי העולם כנגד...

השלכות מע”מ על מנהלה של חברה בחובות והרמת מסך בגינם

מבוא כאשר יזם רוצה להקים עסק עומדות בפניו מגוון אפשרויות להפעלת העסק . האם במסגרת תיק אישי, שותפות שאיננה מוגבלת , שותפות מוגבלת, שותפות לענייני מע”מ בלבד , איחוד עוסקים , חברה בע”מ .? מאמר זה יתייחס רק לעסק שפועל במסגרת חברה בע”מ שיכולה ותהיה גם...