מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים

תיקון 168 לפקודת מס הכנסה שנתקבל בספטמבר 2008 מביא עמו הטבות מס מפליגות לעולים חדשים ולישראלים ששהו בחו”ל מספר שנים. תחילת הוראת חוק זו היא רטרואקטיבית מיום 1.1.07 ולכן גם מי ששב לישראל בשנת 2007, בתנאים מסויימים, נהנה מהטבותיו. סוג הטבות המס הניתנות שונה בהתאם...

אי דיווח על הכנסות מהשכרת דירות מגורים בישראל

רשות המיסים מפעילה את “קו הצדק” (בעבר נקרא:”מלשינון”) המאפשר לציבור לסייע לרשות המסים לאתר מעלימי מס ולמסור באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון או פקס, מידע שיסייע בגילוי מעלימי המס ובמניעת עבירות מס . באפשרות כל אדם למסור פרטים הידועים לך על אנשים...

פורסם פרק המיסים בתזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015 (תיקוני חקיקה) התשע”ד – 2014 (להלן: “התזכיר”)

במסגרת פרק המסים לתזכיר, ובכדי “לסתום” פרצות מס הגורמות לאבדן הכנסות המדינה נקבעו מספר תיקונים מוצעים שהחשובים בהם הינם: לצורך המשך הלחימה בתופעת ההון השחור (תופעה אשר פוגעת בגביית המס, בצדק החלוקתי ובשלטון החוק) מוצע לשנות את אופן המיסוי על חברות בית וזאת...

פיצויים בשל נזקים עקיפים לנפגעי “צוק איתן”

ביום 3 באוגוסט 2014 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע”ד-2014 (להלן: “תקנות ‏הוראת ‏השעה”). מטרת התקנות לקבוע את אופן הפיצוי בגין נזק עקיף שנגרם ב”תקופת הפיצוי”...

ביטול אישורי ניכוי מס במקור כאשר יש קביעה במרשמי רשויות המס

רשות המסים החלה לאחרונה להעמיק את האכיפה כנגד נישומים ועוסקים אשר לא מדווחים את דיווחיהם השוטפים במועד. כאשר נוצרת קביעת מס במרשמי רשות המסים (עקב אי דיווח מקדמות, מע”מ או ניכויים במועד), מבטלת רשות המסים את האישור על פטור מניכוי במקור למי שנרשם בגינו הליקוי,...

גילוי מרצון

הכשרת כספים ונכסים שלא דווחו לרשות המס בהליך גילוי מרצון אנונימי משרד האוצר הודיע בהודעה דרמטית למדינות ה-OECD כי ישראל תאמץ את הנוהל של חילופי מידע אוטומטיים אודות חשבונות פיננסיים לצורכי מס עד תום 2018. הודעה דרמטית זו מצטרפת לשורה של הליכים שביצעה רשות המיסים...