הזהרו ב”זכויות הבנייה” – הלכת בטאט

פעמים רבות – זכויות בנייה הצמודות לנכס מקרקעין משביחות את ערכו. המוכר דורש סכום גבוה יותר דווקא בשל פוטנציאל הבנייה שלא מומש עדיין.היתרון הכלכלי האמור הופך לרועץ כאשר מגיעים לדיון בפני מנהל מס שבח בעיקר כשזכויות הבנייה צמודות ל”דירת מגורים”. חוק מיסוי...

אפשר לחלק את הירושה פעם נוספת

פעמים רבות בפטירת אבי המשפחה נוטים הבנים לרשום את נכסי המקרקעין שזה עתה ירשו כמו גם את ה”עסק” של האב – על שם כולם. אחווה זו, יפה ככל שתהיה, אינה רלוונטית עוד כשהיורשים מזדקנים ומעוניינים לחלק את ירושתם הם לבניהם אחריהם. הבעלות המשותפת בנכסי המקרקעין שכבר...

האחריות הפלילית על הנישום בתכנוני מס אגרסיביים

כללירשות המסים מגדירה את הגבולות הלגיטימיים של מרחב תכנון המס אשר מעבר להם יטופל התכנון כמעשה פלילי.הטעם לכך – חלק ניכר מתכנוני המס אינו מבוסס על ההצלחה מול פקיד השומה או בבית המשפט אלא על הסתרתם ואי גילויים בדו”חות תוך תקווה שיתקבלו במסגרת ההתיישנות הכללית של...

חידוש נוהל “גילוי מרצון” אנונימי ומסלול “ירוק”

ביום 7/9/14 פרסמה רשות המיסים הוראת שעה להגשת בקשות לגילוי מרצון. הוראה זו מהווה חלק נוסף במאמצים הרבים שמשקיעה רשות המיסים לאיתור הון בלתי מדווח .במקביל רשות המיסים פועלת להחלפת מידע עם מדינות שונות אם במסגרת חתימתה על הסכם ה-FATCA מול ארה”ב , ואם במסגרת...

קביעת יום הרכישה לדייר מוגן שרכש את זכויות הבעלות

ביום 24/08/14 ניתן פסק דין על ידי ועדת השכר בראשות כב’ השופטת רות שטרנברג אליעז פסק דין הקובע כי יום הרכישה של דייר מוגן הוא יום רכישת זכות הבעלות בנבדל מהיום בו רכש הדייר את זכות הדיירות המוגנת. במקרה נשוא פסק הדין דובר בבעליה של חנות אשר מספקת שירותי תפירה...

הזכות לקזז הפסדים היא זכות אישית – אל “תמכרו” אותה בחינם

כשאדם נוטל משכנתא, “מנהלים” אותו החלומות המדהימים שכדי להגשים אותם – לוקחים את ההלוואה. פעמים החלומות “מתרסקים” וחנות או קרקע או מניות ששיעבדנו לטובת הבנק המלווה “נלקחים” מאיתנו על ידי כונס נכסים שמונה מטעם הבנק כדי לממש את הנכס...