תיקון דו”חות בהליך גילוי מרצון

רשות המסים הגבירה בשנים האחרונות את עבודתה מול גורמי חוץ במדינות זרות לאיתור נישומים שביצעו עבירת מס בכך שלא דיווחו ולא שילמו מס על מלוא הכנסותיהם. אדם שנתפס צפוי לעמוד בפני הליך פלילי שצופן בחובו הרשעה פלילית כמו גם מאסר בפועל לתקופות ממושכות. כחלק מהגברת האכיפה...

מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים

תיקון 168 לפקודת מס הכנסה שנתקבל בספטמבר 2008 מביא עמו הטבות מס מפליגות לעולים חדשים ולישראלים ששהו בחו”ל מספר שנים. תחילת הוראת חוק זו היא רטרואקטיבית מיום 1.1.07 ולכן גם מי ששב לישראל בשנת 2007, בתנאים מסויימים, נהנה מהטבותיו. סוג הטבות המס הניתנות שונה בהתאם...

אפשר לחלק את הירושה פעם נוספת

פעמים רבות בפטירת אבי המשפחה נוטים הבנים לרשום את נכסי המקרקעין שזה עתה ירשו כמו גם את ה”עסק” של האב – על שם כולם. אחווה זו, יפה ככל שתהיה, אינה רלוונטית עוד כשהיורשים מזדקנים ומעוניינים לחלק את ירושתם הם לבניהם אחריהם. הבעלות המשותפת בנכסי המקרקעין שכבר...

פורסם פרק המיסים בתזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015 (תיקוני חקיקה) התשע”ד – 2014 (להלן: “התזכיר”)

במסגרת פרק המסים לתזכיר, ובכדי “לסתום” פרצות מס הגורמות לאבדן הכנסות המדינה נקבעו מספר תיקונים מוצעים שהחשובים בהם הינם: לצורך המשך הלחימה בתופעת ההון השחור (תופעה אשר פוגעת בגביית המס, בצדק החלוקתי ובשלטון החוק) מוצע לשנות את אופן המיסוי על חברות בית וזאת...

האם ריבית המשתלמת בגין חוב פסוק בהוצאה לפועל שמקורו בחיוב כספי בין בני-זוג חייבת במס?

לא פעם מתעוררת השאלה האם רכיב הריבית וההצמדה שנצברים על תשלומי הריבית שגבתה הזכאית במסגרת תיק ההוצאה לפועל הם הכנסה חייבת במס או לא. נושא זה נידון בפני כב’ השופט עאטף עיילבוני בבית המשפט המחוזי בנצרת. עובדות המקרה: במאי 2002 לאחר מאבר משפטי ממושך קבע בית המשפט...

חזקת התא המשפחתי כמוכר יחיד לעניין מס שבח ומס רכישה

ביום 17.11.14 יצאה הלכה חדשה מבית המשפט העליון בע”א 3178/12 יגאל שלמי נ’ מנהל מיסוי מקרקעין נתניה שקבע פה אחד כי החזקה לעניין פרק חמישי 1 : פטור לדירת מגורים מזכה, הקבועה בסעיף 49(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) הינה חזקה (“פיקציה משפטית”)...