“מן הגורן ומן היקב” לעניין ניהול ספרי הנהלת החשבונות כחוק

במילון השפה העברית[1] מוסבר כי האמרה שבכותרת מתארת פעולת “ליקוט של שאריות, איסוף של פריטים מפה ומשם שאיכותם אינה ברורה.”כבוד השופט ד”ר שמואל בורנשטיין קבע בשבוע שעבר כי על פי סעיף 95 לחוק מס ערך מוסף (חוק מע”מ) בסמכותו של מנהל מע”מ...

מקרקעין מהיבט מס ערך מוסף

ענף המקרקעין הינו ענף שהטיפול בו מורכב בכלל ומהיבטי המס בפרט . כל חוקי המס חלים על ענף זה . חוק מיסוי מקרקעין הכולל מס רכישה ומס שבח, מס ערך מוסף, מס הכנסה ,מס רווח הון . לעיתים אף רשות המיסים לא שוכחת גם לדרוש את מס הרכוש שבוטל לפני כ 30 שנים וזאת בסיטואציות מסוימות...

השלכות מע”מ על מנהלה של חברה בחובות והרמת מסך בגינם

מבוא כאשר יזם רוצה להקים עסק עומדות בפניו מגוון אפשרויות להפעלת העסק . האם במסגרת תיק אישי, שותפות שאיננה מוגבלת , שותפות מוגבלת, שותפות לענייני מע”מ בלבד , איחוד עוסקים , חברה בע”מ .? מאמר זה יתייחס רק לעסק שפועל במסגרת חברה בע”מ שיכולה ותהיה גם...

חובות אבודים בהיבט מע”מ

רקע לפני כ 20 שנים נקבעה הלכה בפסק דין אלקה אחזקות בע”מ על פיה ,עסקה שלא התקבלה התמורה בעדה ייראו אותה כעסקה שלא יצאה לפועל . המוכר יוכל בהתקיים תנאים מסוימים להוציא הודעת זיכוי בהתאם לסעיף 23א להוראות ניהול פנקסים ,על פיה יוכל להקטין את מס העסקאות בדוח השוטף...

ניכוי מס במקור והקשר לקנסות מינהליים בהיבט מע”מ

קנס מנהלי מוטל על עוסק אשר ביצע עבירה מנהלית ( לא מהותית ) כמו הגשת דוח תקופתי באיחור , רישום כעוסק מורשה באיחור , הגשת דוח תקופתי ללא תשלום , תשלום הדוח התקופתי בהמחאה שלא כובדה ( לא בשל עיכוב טכני) וכיוצא בזה . כנגד עבירות אלו שרובן נכללות בסעיף 117(א) ו- 118 לחוק...