האחריות הפלילית על הנישום בתכנוני מס אגרסיביים

כללירשות המסים מגדירה את הגבולות הלגיטימיים של מרחב תכנון המס אשר מעבר להם יטופל התכנון כמעשה פלילי.הטעם לכך – חלק ניכר מתכנוני המס אינו מבוסס על ההצלחה מול פקיד השומה או בבית המשפט אלא על הסתרתם ואי גילויים בדו”חות תוך תקווה שיתקבלו במסגרת ההתיישנות הכללית של...

אי דיווח על הכנסות מהשכרת דירות מגורים בישראל

רשות המיסים מפעילה את “קו הצדק” (בעבר נקרא:”מלשינון”) המאפשר לציבור לסייע לרשות המסים לאתר מעלימי מס ולמסור באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון או פקס, מידע שיסייע בגילוי מעלימי המס ובמניעת עבירות מס . באפשרות כל אדם למסור פרטים הידועים לך על אנשים...

חידוש נוהל “גילוי מרצון” אנונימי ומסלול “ירוק”

ביום 7/9/14 פרסמה רשות המיסים הוראת שעה להגשת בקשות לגילוי מרצון. הוראה זו מהווה חלק נוסף במאמצים הרבים שמשקיעה רשות המיסים לאיתור הון בלתי מדווח .במקביל רשות המיסים פועלת להחלפת מידע עם מדינות שונות אם במסגרת חתימתה על הסכם ה-FATCA מול ארה”ב , ואם במסגרת...

פורסם פרק המיסים בתזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015 (תיקוני חקיקה) התשע”ד – 2014 (להלן: “התזכיר”)

במסגרת פרק המסים לתזכיר, ובכדי “לסתום” פרצות מס הגורמות לאבדן הכנסות המדינה נקבעו מספר תיקונים מוצעים שהחשובים בהם הינם: לצורך המשך הלחימה בתופעת ההון השחור (תופעה אשר פוגעת בגביית המס, בצדק החלוקתי ובשלטון החוק) מוצע לשנות את אופן המיסוי על חברות בית וזאת...

תשלום דמי ניהול לחברת “ארנק” מהווה הכנסת עבודה בידי בעלי החברה

רשות המיסים הביעה לא אחת כי מתנגדת היא למצבים בהם עובדים שכירים של חברות יפתחו חברות ארנק ובאמצעותן יקבלו את שכרם בדרך של דמי ניהול ולא בדרך של שכר עבודה. יש חשיבות רבה לתכנון נכון בטרם תיפתח חברת ארנק על מנת להבטיח סיכוי גדול יותר לאפשרות קיומה. בספק דין שניתן...

מטבעות מבוזרים ואסימונים (Tokens)

בעשור האחרון התפתח בשוק ההון המסחר באמצעי תשלום וגיוסי הון דיגיטליים . משרדנו מטפל בשלבי המיסוי, מעמ ומס הכנסה, בכל הקשור במטבעות וירטואליים. לצורך מיסוי יש להבין בין מטבע מבוזר כדוגמת הביטקוין (אינו מטבע חוקי כהגדרתו במדינת ישראל ) המשמש כאמצעי תשלום ובין אסימון...