הזהרו ב”זכויות הבנייה” – הלכת בטאט

פעמים רבות – זכויות בנייה הצמודות לנכס מקרקעין משביחות את ערכו. המוכר דורש סכום גבוה יותר דווקא בשל פוטנציאל הבנייה שלא מומש עדיין.היתרון הכלכלי האמור הופך לרועץ כאשר מגיעים לדיון בפני מנהל מס שבח בעיקר כשזכויות הבנייה צמודות ל”דירת מגורים”. חוק מיסוי...

קביעת שווי דירה ללא זכויות בנייה נוספות

שאלת שווי דירה ללא זכויות בניה נוספות עולה לא אחת בדיוני שומות מול מנהל מיסוי מקרקעין. כך למשל נדונה במסגרת וועדת ערר שאלת שוויה של הדירה אשר נרכשה ביום 28.2.12, ע”י העורר. על פי הסכם המכר, הרוכש קנה את כל הזכויות בבית מגורים צמוד הקרקע לרבות כל הצמוד לו בתמורה...

חזקת התא המשפחתי כמוכר יחיד לעניין מס שבח ומס רכישה

ביום 17.11.14 יצאה הלכה חדשה מבית המשפט העליון בע”א 3178/12 יגאל שלמי נ’ מנהל מיסוי מקרקעין נתניה שקבע פה אחד כי החזקה לעניין פרק חמישי 1 : פטור לדירת מגורים מזכה, הקבועה בסעיף 49(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) הינה חזקה (“פיקציה משפטית”)...

עוד לעניין זכויות הבנייה

“איך פס”ד נולד” או השפעת שביתת הפרקליטות וקביעת “מטרות השומה” בחוות הדעת השמאית לעניין סעיף 49ז לחוק מסמ”ק על התארכות ההליכים המשפטיים ביום 16.3.15 ניתן פסק דין בע”א 7013/13 מייבסקי ג’ורג’ ז”ל ואחרים נ’...

מקרקעין מהיבט מס ערך מוסף

ענף המקרקעין הינו ענף שהטיפול בו מורכב בכלל ומהיבטי המס בפרט . כל חוקי המס חלים על ענף זה . חוק מיסוי מקרקעין הכולל מס רכישה ומס שבח, מס ערך מוסף, מס הכנסה ,מס רווח הון . לעיתים אף רשות המיסים לא שוכחת גם לדרוש את מס הרכוש שבוטל לפני כ 30 שנים וזאת בסיטואציות מסוימות...