פורסם פרק המיסים בתזכיר חוק התוכנית הכלכלית לשנת הכספים 2015 (תיקוני חקיקה) התשע”ד – 2014 (להלן: “התזכיר”)

במסגרת פרק המסים לתזכיר, ובכדי “לסתום” פרצות מס הגורמות לאבדן הכנסות המדינה נקבעו מספר תיקונים מוצעים שהחשובים בהם הינם: לצורך המשך הלחימה בתופעת ההון השחור (תופעה אשר פוגעת בגביית המס, בצדק החלוקתי ובשלטון החוק) מוצע לשנות את אופן המיסוי על חברות בית וזאת...

מפעל העוסק בפיתוח תוכנה ומתן שירותים יחשב כ -” מפעל תעשייתי”

רשות המיסים פירסמה לאחרונה החלטת מיסוי מס’ 6827/14 המאפשרת בעובדות המקרה להכיר כמפעל תעשייתי בחברה שפעילותה-פיתוח תוכנה. במקרה נשוא החלטת המיסוי דובר בחברה תושבת ישראל העוסקת בפיתוח תוכנה המשמשת כפלטפורמה לקישור בין בעלי אתרי אינטרנט ותוכנות המעוניינים להציג...

תשלום דמי ניהול לחברת “ארנק” מהווה הכנסת עבודה בידי בעלי החברה

רשות המיסים הביעה לא אחת כי מתנגדת היא למצבים בהם עובדים שכירים של חברות יפתחו חברות ארנק ובאמצעותן יקבלו את שכרם בדרך של דמי ניהול ולא בדרך של שכר עבודה. יש חשיבות רבה לתכנון נכון בטרם תיפתח חברת ארנק על מנת להבטיח סיכוי גדול יותר לאפשרות קיומה. בספק דין שניתן...

מקרקעין מהיבט מס ערך מוסף

ענף המקרקעין הינו ענף שהטיפול בו מורכב בכלל ומהיבטי המס בפרט . כל חוקי המס חלים על ענף זה . חוק מיסוי מקרקעין הכולל מס רכישה ומס שבח, מס ערך מוסף, מס הכנסה ,מס רווח הון . לעיתים אף רשות המיסים לא שוכחת גם לדרוש את מס הרכוש שבוטל לפני כ 30 שנים וזאת בסיטואציות מסוימות...