מפעל העוסק בפיתוח תוכנה ומתן שירותים יחשב כ -” מפעל תעשייתי”

רשות המיסים פירסמה לאחרונה החלטת מיסוי מס’ 6827/14 המאפשרת בעובדות המקרה להכיר כמפעל תעשייתי בחברה שפעילותה-פיתוח תוכנה. במקרה נשוא החלטת המיסוי דובר בחברה תושבת ישראל העוסקת בפיתוח תוכנה המשמשת כפלטפורמה לקישור בין בעלי אתרי אינטרנט ותוכנות המעוניינים להציג...

יום הרכישה של זכות במקרקעין – הזכות המשפטית ותוכנה הכלכלי

בית המשפט העליון דן לאחרונה (החלטה מיום 3.3.15) בסוגיית קביעת יום הרכישה של “זכות במקרקעין” קרקע בתל אביב המאפשרת בשנת 2001 בניית 96 יחידות דיור, תוך הבחנה בין זכות הרשאה במקרקעי ישראל שהתקבלה בשנת 1949 לבין זכות חכירה שנרכשה ממינהל מקרקעי ישראל בשנת 2000...

מקרקעין מהיבט מס ערך מוסף

ענף המקרקעין הינו ענף שהטיפול בו מורכב בכלל ומהיבטי המס בפרט . כל חוקי המס חלים על ענף זה . חוק מיסוי מקרקעין הכולל מס רכישה ומס שבח, מס ערך מוסף, מס הכנסה ,מס רווח הון . לעיתים אף רשות המיסים לא שוכחת גם לדרוש את מס הרכוש שבוטל לפני כ 30 שנים וזאת בסיטואציות מסוימות...

השלכות מע”מ על מנהלה של חברה בחובות והרמת מסך בגינם

מבוא כאשר יזם רוצה להקים עסק עומדות בפניו מגוון אפשרויות להפעלת העסק . האם במסגרת תיק אישי, שותפות שאיננה מוגבלת , שותפות מוגבלת, שותפות לענייני מע”מ בלבד , איחוד עוסקים , חברה בע”מ .? מאמר זה יתייחס רק לעסק שפועל במסגרת חברה בע”מ שיכולה ותהיה גם...