שומה לפי מיטב שפיטה המבוססת על תדריך כלכלי

פעמים רבות נערכים דיונים במשרדי השומה על דו”חות המס שהוגשו. לא אחת קובעים פקידי המס סכום הכנסה לשנה מסוימת שונה מזה שדווח על ידי הנישום וזאת בהתבסס על תדריך כלכלי של המחלקה הכלכלית ברשות המסים. בתי המשפט קבעו לא אחת כי השימוש בתדריך הכלכלי הענפי או בתדריך הקרוב...

אפשר לחלק את הירושה פעם נוספת

פעמים רבות בפטירת אבי המשפחה נוטים הבנים לרשום את נכסי המקרקעין שזה עתה ירשו כמו גם את ה”עסק” של האב – על שם כולם. אחווה זו, יפה ככל שתהיה, אינה רלוונטית עוד כשהיורשים מזדקנים ומעוניינים לחלק את ירושתם הם לבניהם אחריהם. הבעלות המשותפת בנכסי המקרקעין שכבר...

קביעת שווי דירה ללא זכויות בנייה נוספות

שאלת שווי דירה ללא זכויות בניה נוספות עולה לא אחת בדיוני שומות מול מנהל מיסוי מקרקעין. כך למשל נדונה במסגרת וועדת ערר שאלת שוויה של הדירה אשר נרכשה ביום 28.2.12, ע”י העורר. על פי הסכם המכר, הרוכש קנה את כל הזכויות בבית מגורים צמוד הקרקע לרבות כל הצמוד לו בתמורה...

התנהלות נכונה למניעת הערכת התקופה בדיון שומות

התנהלות נכונה למניעת הערכת התקופה בדיון שומות סוף שנת המס 2014 מתקרבת ויחד איתה קורה לא אחת שמפקח המס במהלך הדיון השומתי מחליט להעריך להגדיל את שנות המס כך שבמקום לדון רק בשלושת המס הפתוחות הוא קובע כי גם שנת המס הרביעית תידון, וזאת מכוח סעיף 145 (א)(2) לפקודה הקובע:...

תדריך כלכלי- לא בכל מחיר

רשות המיסים באמצעות יחידותיה השונות עושה שימוש רב ב- “תדריך כלכלי” לפיו מפקחי השומה פועלים ומוציאים שומות לפי מיטב השפיטה. אותו תדריך כלכלי נבנה על פי סטטיסטיקות; אומדנים ונסיון שנצבר בתיקים שטופלו בעבר על ידי המחלקות המקצועיות. המפקחים נעזרים רבות בתדריך...

מקרקעין מהיבט מס ערך מוסף

ענף המקרקעין הינו ענף שהטיפול בו מורכב בכלל ומהיבטי המס בפרט . כל חוקי המס חלים על ענף זה . חוק מיסוי מקרקעין הכולל מס רכישה ומס שבח, מס ערך מוסף, מס הכנסה ,מס רווח הון . לעיתים אף רשות המיסים לא שוכחת גם לדרוש את מס הרכוש שבוטל לפני כ 30 שנים וזאת בסיטואציות מסוימות...