מנהל מיסוי מקרקעין שואל עצמו לא פעם: האם העסקה בין הצדדים הינה עסקה של יצירת נאמנות או שמא “מכר” המוסווה כנאמנות יש בפנינו?

התשובה לשאלה יש בה חבות מס רכישה כפולה ובעידן הנוכחי זהו סכום מס משמעותי. יתירה מכך – יש כאן פוטנציאל בחיוב במס שבח.

בעניין עופר אגם שאף המנהל להוכיח שהסכם המכר בין הצדדים נחתם עוד לפני שנחתמו הסכמי הנאמנות – ממילא אין כאן נאמנות אלא מכר. אך הראיות שהוצגו בפני בית המשפט הביאו את השופטים למסקנה הפוכה דווקא.

עוד טען המנהל כי הנאמן מנוע מלהיות שותף בקרקע לגביה הוא נאמן ובית המשפט “תיקן” קביעתו זו וקבע, בהתבסס על פסיקת בית המשפט העליון, כי נאמן יכול להיות גם שותף של הנהנה בזכות במקרקעין.

מתי זו נאמנות? מתי “מכר”? עשינו עסקת נאמנות – האם נפלנו בחבות במס רכישה כפול? האם יש חבות במס שבח? למה?

בשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לתמיר פורר, עו”ד (רו”ח) ממשרדנו בטלפון: 03-6938380