רשות המיסים פירסמה לאחרונה החלטת מיסוי מס’ 6827/14 המאפשרת בעובדות המקרה להכיר כמפעל תעשייתי בחברה שפעילותה-פיתוח תוכנה.

במקרה נשוא החלטת המיסוי דובר בחברה תושבת ישראל העוסקת בפיתוח תוכנה המשמשת כפלטפורמה לקישור בין בעלי אתרי אינטרנט ותוכנות המעוניינים להציג פרסומות בשטח התוכנה או האתר שבבעלותן לבין מפרסמים שונים המעוניינים לקדם את מוצריהם באינטרנט. בדרך של פרסום מקוון, המפרסמים השונים נהגו להתקשר עם החברה לקבלת זכות שימוש בתוכנה לפיה נקבע תשלום לחברה בגין אותו קמפיין פרסומי שהם מעוניינים לפרסם. התשלום עבור התוכנה נעשה על בסיס חשיפות של הפרסומות או עבור קליקים שבוצעו על ידי גולשי האינטרנט אשר נחשפו לפרסומת.

מלבד הפעילות סביב פיתוח התוכנה בחברה אשר כוללת בין היתר ביצוע אופטימיזציה של הקמפיינים השונים הרצים בתוכנה הן עבור הלקוחות וכמו כן ניהול ותחזוקה שוטפת של התוכנה, החברה העסיקה גם עובדים שתפקידם הוא להפעיל את התוכנה עבור המפרסמים השונים והספקים.

נקבע כי החברה תיחשב כבעלים של “מפעל תעשייתי” כמשמעות מונח זה בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון (“החוק”);

כמו כן נקבע כי הכנסות החברה הנובעות ממתן זכות שימוש בתוכנה האמורה תיחשבנה ל”הכנסות מועדפות” הזכאיות להטבות המס מכוח החוק. יחד עם זאת, נקבע, כי הכנסות החברה מהפעלת התוכנה – ובכלל זאת ביצוע אופטימיזציה של הקמפיינים השונים וכו’ – לא תיחשבנה ל”הכנסות מועדפות” ולא תהיינה זכאיות להטבות המס מכוח החוק.

עוד נקבע בהחלטה מנגנון לייחוס הכנסות החברה לפעילות השירותים המבוסס על יחס העובדים אשר מועסקים בפעילות השירותים ושכרם ביחס לכלל עובדי הפיתוח המועסקים בחברה.

זוהי החלטה חדשנית שניתן ללמוד ממנה גם למקרים אחרים של חברות תוכנה שונות אשר יכולות להנות מההטבות השונות עקב סיווגן כ-“מפעל תעשייתי”.

בשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לחיים נורמטוב, עו”ד ממשרדנו בטלפון: 03-6938380

מאמרים אחרונים