כשאדם נוטל משכנתא, “מנהלים” אותו החלומות המדהימים שכדי להגשים אותם – לוקחים את ההלוואה. פעמים החלומות “מתרסקים” וחנות או קרקע או מניות ששיעבדנו לטובת הבנק המלווה “נלקחים” מאיתנו על ידי כונס נכסים שמונה מטעם הבנק כדי לממש את הנכס ששועבד לטובת הבנק.

ושוב, דווקא לתחום המיסים יש פתרונות. יכול וקיימת נקודת אור בכל ההתרסקות הזו – ייתכן ודווקא מכוח עקרונות מיסוי שאושררו לאחרונה בבית המשפט העליון יש אפשרות שתוכל לקבל בחזרה כספים ששולמו על ידי כונס הנכסים לרשויות המס. אתה ולא הכונס. אתה ולא הנאמן… מבולבלים?

מי זה הנאמן הזה בכלל? איך מתגברים על כונס הנכסים? מה הזכויות שלנו? מה פירוש צמד המילים “למי ששילמו” בסעיף 103 לחוק מיסוי מקרקעין ומה הוא קשור לכאן?

בשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות למוקי גורפיין, עו”ד ממשרדנו בטלפון: 03-6938380