רשות המיסים מפעילה את “קו הצדק” (בעבר נקרא:”מלשינון”) המאפשר לציבור לסייע לרשות המסים לאתר מעלימי מס ולמסור באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון או פקס, מידע שיסייע בגילוי מעלימי המס ובמניעת עבירות מס . באפשרות כל אדם למסור פרטים הידועים לך על אנשים אשר אינם מדווחים כחוק לרשויות המס, מעלימים הכנסות ו”עובדים בשחור”. רשות המיסים מאפשרת דיסקרטיות מלאה למוסר המידע ואף משלמת לו אחוז מסוים מסכום המס שנתפס.

בעקבות מידע רב שנאסף בקו הצדק על משכירי נכסים ודירות מגורים שלא מדווחים על ההכנסה לרשות המיסים, פשטו חוקרי מס הכנסה על מגדלי יוקרה בת”א ופרויקטים שונים באשדוד במטרה לאתר נכסים מושכרים המשמשים למגורים או למסחר, שההכנסות בגין השכרתם אינן מדווחות לרשות המסים.

במסגרת המבצע נעצרו חשודים רבים וכנגד בעלי דירות מגורים תושבי חוץ הוצאו צווים המורים על מעצרם בעת הגעתם לישראל. מנהל רשות המיסים אמר לעיתונאים כי:” באמצעות קו הצדק הגיע אלינו הרבה מאוד מידע ספציפי בתחום השכרת נכסים לשימושים מסחריים, ואנחנו מתכוונים להגביר מאוד את הפעילות שלנו בתחום הזה”.

כל אדם, תושב ישראל או תושב חוץ חייב בדיווח על הכנסותיו בישראל לרבות הכנסותיו מהשכרת דירות מגורים.

בהתאם לחוק מס הכנסה(פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירות מגורים),התש”ן-1990 ניתן פטור מתשלום מס למשכירי דירה בודדת למגורים – בסכום של עד 4,980 ש”ח בחודש. ברגע שהנכס מושכר לפעילות מסחרית, בעל הנכס אינו נהנה מכל פטור הקבוע בחוק התקף למגורים בלבד, וחייב בדיווח לרשויות המס.

כמו כן במידה וההכנסה מהשכרת דירת המגורים גבוהה מסך 4980 ₪ אזי יחול חיוב במס מכוח סעיף 122 לפקודת מס-הכנסה הקובע 2 מסלולי חיוב שונים:

האחד– תשלום של 10% מסך ההכנסה הכוללת ללא הוצאות שונות וללא פחת ובלבד

שסכום המס שולם לכל המאוחר עד 31 בינואר שלאחר תום שנת המס.

השני– לנכות כנגד ההכנסה את כל ההוצאות שיש הנובעות מהשכרתה ועל הרווח לשלם לפי

שיעור המס השולי עד לתיקרה של 48%.

לאור האמור מומלץ לכל תושב חוץ המשכיר דירות מגורים בישראל להתייעץ ולראות כיצד ניתן להסדיר זאת מול רשות המיסים ובכך להמנע ממצב בו יום אחד חוקרי רשות המיסים יגיעו אליו. כפורשי רשות המיסים יש לנו נסיון ,יכולת ,הכרות וידע ללוות את הלקוח בהסדרת הנושא מול רשות המיסים.

מאמרים אחרונים