פרה
רולינג

פרה
רולינג

מוסד הפרה – רולינג עוגן, החל מיום 1.1.06, בפקודת מס הכנסה במסגרת תיקון מספר 147 לפקודה. מטרתו לאפשר פנייה לרשות המסים לפני ביצוע עסקה על מנת לקבל מראש החלטת מיסוי הקובעת את תוצאות המיסוי הצפויות בעסקה זו. בכך הנישום משיג ודאות ביחס לתוצאות המס בעסקה, אותן הוא יכול לשקלל במסגרת הכדאיות הכלכלית של העסקה עוד לפני ביצועה. הליך הפרה – רולינג אף משמש ככלי השולל את קיומה של כוונה פלילית לביצוע עבירת מס בעסקה וזאת כל עוד במסגרת הליך זה הוצגו בפני פקיד המס כל העובדות והמצגים ביחס לעסקה.

הפרה – רולינג מחייב את פקידי השומה בבואם לשום את העסקה כפי שתוצג בדו”חות המס בחברה, על פי העקרונות שנקבעו בפרה – רולינג.

משרדנו פועל רבות מול מוסד הפרה – רולינג בקבלת החלטות מיסוי עבור לקוחות המשרד בביצוע עסקאות ו/או פעולות פיננסיות שונות על ידם; תוך עיגון מירב הטבות המס המגיעות לנישום במסגרת האישור שנתקבל

מאמרים אחרונים

צור קשר

נתקלתם בבעיה?
צריכים סיוע בענייני מס?
השאירו פרטים

או חייגו 03-6938380