פלילי/כופר
וקנסות מנהליים

פלילי/כופר
וקנסות מנהליים

ההסכם מסדיר העברת מידע לרשויות המס בארצות הברית, באמצעות רשות המסים בישראל אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל. המידע שיימסר יכלול פרטים אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים בישראל בידי אזרחי ארצות הברית, או בידי בעלי Green Card, או בידי תושבי ארצות הברית או בידי ישות משפטית שיש בה לאמריקאים החזקה מהותית.

זוהי רק סנונית ראשונה לרשימה ארוכה של מדינות בעולם שיפעלו לכך שמדינות באמצעות המערכת הבנקאית תעביר מידע על אזרחי אותה מדינה המחזיקים חשבונות בנק בחו”ל.

כמי שעבדו במסגרת רשות המיסים שנים רבות, למשרדנו היכולת ,המומחיות והנסיון לטפל בעלי חשבונות בנק בחו”ל או במי שלא דיווח על כל הכנסותיו בישראל, בהליך של”גילוי מרצון” .

הליך זה מאפשר לדווח בצורה יזומה על הכנסות וחשבונות בנק בלתי מדווחים ללא הסתבכות בפלילים תוך הגעה לפי נסיוננו, להסדרים נוחים באופן חוקי ולגיטימי שיסירו את הסכנה של העמדה לדין פלילי בעבירות מס.

משרדנו מלווה את הלקוח לכל אורך תהליך הגילוי מרצון ומאפשר התייעצות דיסקרטית עליה חלים חסיון עו”ד-לקוח עוד בטרם הגשת הבקשה לרשות המיסים לגילוי מרצון .

משרדנו מלווה את הטיפול בלקוח בכל ההליכים הפליליים הננקטים על ידי רשות המיסים בגין ביצוע עבירות מס בתחומי המס השונים: מס הכנסה, מע”מ, ומיסוי מקרקעין.

טיפולנו כולל, בין היתר, הסדרת הליך גילוי מרצון, הגשת בקשה לכופר, בקשה להמרת כתב אישום בקנס מנהלי, טיפול מול פקיד השומה האזרחי להסדרת חובות המס על מנת שהנאשם יוכל להסיר את המחדלים האזרחים לצורך קביעת העונש בהליך הפלילי, ליווי וייעוץ בכל הקשור להליך החקירה הראשוני המבוצע על ידי רשות המיסים לרבות ליווי הליך המעצר ושחרור בערובה וכיוצ”ב.

מנהיגי מדינות העולם אימצו גישה מחמירה כלפי מעלימי מס ומקלטי מס שונים בעולם.

אנו עדים לפרסומים רבים בדבר שיתוף פעולה מתרחב בין מדינות העולם השונות לאיתור מעלימי מס. הצטרפותה של מדינת ישראל למדינות ה-OECD מגביר עוד יותר את יכולתה של ישראל לקבל מידע ממדינות העולם השונות.

ביום 1/5/14 הודיע רשות המיסים כי: “משרד האוצר גיבש “הסכם שבמהות” עם משרד האוצר האמריקאי ליישום הוראות ה – FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act) לשיפור אכיפת המס”. בהתאם להסכם זה רשות המיסים תדווח לרשות המס האמריקאית על חשבונות של אמריקאים בישראל. עוד סוכם כי תהיה אפשרות שרשות המיסים האמריקאית תדווח בעתיד לישראל על הכנסות בחשבונות של ישראלים בארה”ב.

מאמרים אחרונים

גילוי מרצון

הכשרת כספים ונכסים שלא דווחו לרשות המס בהליך גילוי מרצון אנונימי משרד האוצר הודיע בהודעה דרמטית למדינות ה-OECD
קרא עוד...

צור קשר

נתקלתם בבעיה?
צריכים סיוע בענייני מס?
השאירו פרטים

או חייגו 03-6938380