מס הכנסה
ומיסוי רווחי הון

מס הכנסה
ומיסוי רווחי הון

משרדנו מטפל בייעוץ וייצוג בכל תחומי מס ההכנסה

תיקון 147 לפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקף ביום 1.1.2006, הביא להאחדת שיעורי המס המוטלים על רווחי הון, שבח והכנסות פיננסיות. כך נקבע כי שיעור המס שיחול על רווחי הון בידי יחיד לא יעלה על 20% ושיעורי המס על חברות יהא החל משנת 2010 – 25%. על פי הפקודה, החיוב במס רווח הון יהיה על הכנסה שנצמחה או הופקה על ידו בין בישראל ובין מחוץ לישראל, בכפוף לפטורים שניתנו לתושבי חוץ ולתושבים חוזרים

משרדנו מתמחה בייעוץ, ליווי והסדרת הטיפול מול רשויות המס בכל הקשור למיסוי עסקאות רווח הון כגון: מימוש ניירות ערך בחברות, מכירת מוניטין, החלפת נכס בר פחת, פריסת רווח ההון, העברת נכסי רכוש קבוע למלאי עסקי ועוד.

בנוסף, משרדנו מטפל בתושב ישראל בעל נכס הון אשר שינה את מקום תושבתו ועל פי הוראות סעיף 100 א’ לפקודה, רואים אותו כאילו מכר את נכסי ההון שלו ביום שלפני היום שבו חדל להיות תושב ישראל בתמורה לשווי השוק שלהם באותו מועד.

כמו כן, משרדנו מטפל במיסוי רווח הון הנובע ממימוש ניירות ערך נסחרים, ניירות ערך שאינם נסחרים והשקעות בקרנות נאמנות.

מאמרים אחרונים

צור קשר

נתקלתם בבעיה?
צריכים סיוע בענייני מס?
השאירו פרטים

או חייגו 03-6938380