מיסוי
מקרקעין

מיסוי
מקרקעין

משרדנו מתמחה בטיפול בשומות מס שהוצאו ע”י מנהל מיסוי מקרקעין בגין עסקאות שנעשו בתחום הנדל”ן. במסגרת זו אנו אף נותנים יעוץ ובחינה של שומות שכבר שולמו ע”י הלקוח מתוך מטרה לפתוח את השומה ,להפחית את סכום המס לתשלום ובכך להחזיר כסף ללקוח.

טיפול משרדנו לא נעשה רק ביחס ליחידים אלא גם ביחס לחברות שעיקר החזקתן בנכסי מקרקעין והנופלות להגדרת “איגוד מקרקעין” בחוק מיסוי מקרקעין. זאת ביחס לארועי מס הנובעים ממכירת מניות, הקצאת מניות, בחינת חלופות מס כדאיות בין מכירת מניות או מכירת נכס המקרקעין של החברה, מיזוגים והעברת נכסים לאיגודי מקרקעין ועוד.

משרדנו מטפל בתחומי מיסוי מקרקעין השונים לרבות מתן חוות דעת וקבלת אישורים מראש מרשות המיסים לתכנון המס אותו אנו מציעים ללקוח.

כמי שעבדו שנים רבות במיסוי מקרקעין ורשות המיסים יש לנו את היכולת,ההבנה והמומחיות לטפל בנושאים סבוכים בתחום המיסים השונים על הנדל”ן תוך יכולת להתאים את תכנון המס לעובדות העסקה הספציפית כדוגמת: יעוץ מיסוי בטרם ביצוע עיסקת נדל”ן בין אם נעשתה במכירה במזומן ובין אם המכירה בוצעה בדרך של עסקת קומבינציה. יש השלכות מיסוי שונות לביצוע העסקה באחת מדרכים אלה ואנו נבחן את הדרכים השונות כדי לבחור את הדרך המיסויית שתמקסם את התמורה נטו ללקוח.

בנוסף משרדנו נותן יעוץ בכל הקשור בתיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין ומטפל בהגשת הדיווחים הדרושים לרשות המיסים לרבות קיום דיוני שומה מול רשות המיסים, תכנון מס לקראת מכירת דירת המגורים המוחזקת ע”י היחיד אם כדירה יחידה ואם כדירת השקעה לרבות מתנה בין קרובים,השקעות ע”י תושבי חוץ, מכירת נכסים שנתקבלו בירושה,ועוד.

מאמרים אחרונים

צור קשר

נתקלתם בבעיה?
צריכים סיוע בענייני מס?
השאירו פרטים

או חייגו 03-6938380