מיסוי
יחיד

מיסוי
יחיד

בנוסף, משרדנו מטפל בליווי בקשות להחזרי מס החל מהכנת הבקשה, דרך ליווי הטיפול בה ועד להעברת סכום החזר המס לחשבון הבנק של היחיד.

כמו כן, משרדנו מלווה, מייעץ ומטפל בארגון והקמת המבנה המשפטי המתאים לפעילות העסקית של היחיד אם במסגרת שותפות, חברה, חברה משפחתית או כל מבנה מתאים אחר, תוך התאמת המבנה המשפטי לאופי הפעילות והיקפה.

במסגרת תיקון 144 לפקודת מס הכנסה הופחתו שיעורי מדרגות המס בהדרגה כך, שבסוף התהליך בשנת 2010 צפוי שיעור המס המקסימלי של היחיד לעמוד על שיעור של 44%, וזאת על הכנסותיו מיגיעה אישית. משרדנו מטפל במגוון נושאים בתחום מיסוי היחיד שיש בהם כדי להפחית את סכום המס הנדרש לתשלום כגון: ביצוע חישוב נפרד להכנסותיהם של בני זוג שחל עליהם הפטור ממס, פריסה וחלוקה של ההכנסה מסוג רווחי הון, הפרשי שכר, דמי פדיון חופשה, מענק פרישה, היוון קצבה וכיוצ”ב שנתקבלו בשנה מסויימת על פני מספר שנות מס, הכנסות של יורשים ועוד.

בנוסף, משרדנו מטפל בקבלת פטורים להכנסות מסויימות של היחיד כגון: פטור ממס לעיוור ונכה, פטור ממס על דמי שכירות שמקבל קשיש, פטור ממס על קצבה על פי הסכם עזבון בחיים, מיסוי הכנסות מדמי שכירות של דירת מגורים ועוד.

מאמרים אחרונים

צור קשר

נתקלתם בבעיה?
צריכים סיוע בענייני מס?
השאירו פרטים

או חייגו 03-6938380