מיסוי
בינלאומי

מיסוי
בינלאומי

בנוסף, מקום בו אדם חויב במס כתושב ישראל, קובעת הפקודה כי יותרו לו זיכויי מס בגין מיסים ששילם בחו”ל; לרבות מיסי מדינה אך למעט מיסים עירוניים. יש משמעות לדרך מתן הזיכוי ממס שנקבע בפקודה על פי שיטת ה”סלים”.

משרדנו מטפל מול רשויות המס להסדרת הזיכוי ממס ששולם בחו”ל כך שיוכרו מירב המיסים ששולמו בחו”ל.

משרדנו אף מכין חוות דעת במקום בו קיימת מחלוקת לעניין מבחן “השליטה והניהול” המהווה מבחן מהותי לחיוב חברות זרות במס בישראל.

החל מיום 1.1.2003 שונתה שיטת המס בישראל מחיוב לפי השיטה הטריטוריאלית לחיוב על פי השיטה הפרסונאלית, קרי תושב ישראל ימוסה על כלל הכנסותיו שהופקו בישראל ומחוץ לישראל.

במסגרת זו משרדנו מטפל בהסדרת תושבתו של אדם לצורכי מס, תושב ישראל או תושב חוץ. מאחר והגדרת תושבתו של אדם מהווה את הבסיס לשיטת המיסוי, במסגרת זו אנו בוחנים את הגדרת “מרכז החיים” של היחיד ובהתאם מסדירים במסגרת החלטה מקדמית (פרה-רולינג) או מול פקיד השומה את שאלת התושבות. כמו כן, משרדנו מטפל בהסדרת הטבות המס להן זכאי עולה חדש או תושב חוזר ותיק.

כמו כן, משרדנו פועל מול רשויות המס להסדרת מיסוי הכנסות דיבידנד מחו”ל והכנסות דיבידנד שנתקבלו המחולקות מתוך הכנסות שהופקו או נצמחו בחו”ל.

מאמרים אחרונים

צור קשר

נתקלתם בבעיה?
צריכים סיוע בענייני מס?
השאירו פרטים

או חייגו 03-6938380