חוק עידוד
השקעות הון

חוק עידוד
השקעות הון

מפעל באזור פיתוח ג’ (מרכז הארץ) פטור ממס במשך 2 שנים מתחילת תקופת ההטבות.

משרדנו מלווה ומטפל בהליך הכנת הבקשה לקבלת ההטבות במס תוך שימת דגש על קבלת ההטבות המקסימליות בחוק הקבועות למפעל.

בנוסף, משרדנו מטפל בקבלת פרה – רולינג מרשות המסים לאישור המפעל כ”מפעל תעשייתי” ולאישור כי מתקיימים לגבי אותו מפעל הסייגים הקבועים בחוק לעניין הגדרת “מפעל קשור”. כמו כן, משרדנו עוסק בהסדרת קבלת הטבות במס לחברה עתירת השקעות חוץ וקבלת הטבות במס לעידוד בנייה להשכרה.

חוק עידוד השקעות הון, התש”ט – 1959 מעניק הטבות מס בשני מסלולים – מסלול מענקים ומסלול הטבות במס.

ביום 29.3.05 אושר תיקון 60 לחוק הקובע שלושה מסלולי הטבות מס חדשים – מסלול הטבות רגיל, מסלול הטבות חילופי על פי הוראות הדין שקדם לתיקון 60 לחוק ומסלול הטבות חילופי על פי הוראות תיקון 60 לחוק.

משרדנו מטפל מול רשות המסים בהסדרת הטבות המס המגיעות למפעל מוטב כאשר תקופת הפטור ממס משתנה על פי מיקומו הגאוגרפי של המפעל בארץ.

מפעל באזור פיתוח א’ זכאי לפטור ממס במשך 10 שנים מתחילת תקופת ההטבות;
מפעל באזור פיתוח ב’ פטור ממס במשך 6 שנים מתחילת תקופת ההטבות;

מאמרים אחרונים

צור קשר

נתקלתם בבעיה?
צריכים סיוע בענייני מס?
השאירו פרטים

או חייגו 03-6938380